เกี่ยวกับบริษัท

  
 
             บริษัท เค.ซี.อะกริเวนเจอร์ จำกัด เป็นบริษัทที่นำเข้ารถตัดอ้อยจากหลากหลายประเทศเพื่อนำเข้ามาขายในแบบตามสภาพ และ Reform โดยรถตัดอ้อยทุกๆคันที่บริษัทนำเข้ามาจะต้องผ่านการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้เกี่ยวกับรถตัดอ้อย เพื่อให้ผู้ที่ซื้อได้รถตัดอ้อยที่ดีมีคุณภาพ
            บริษัท เค.ซี.อะกริเวนเจอร์ จำกัด เป็นบริษัทในเครือบริษัท ประจวบอุตสาหกรรม จำกัด ทำให้มีความรู้ความเข้าใจในความต้องการ ของเกษตรกรผู้ทำไร่อ้อยเป็นอย่างดี
วิสัยทัศน์ 

พัฒนา ผลิตพร้อมส่งมอบ รถตัดอ้อย อะไหล่และเครื่องจักรกลเกษตรคุณภาพ พร้อมทั้งบริการลูกค้าอย่างเต็มความสามารถ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อสนับสนุนความยั่งยืนของการเกษตรของประเทศไทย ให้มีต้นทุนที่เหมาะสม สามารถแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพในเวทีเกษตรกรรมระดับโลก

พันธกิจ 

พัฒนาส่งมอบรถตัดอ้อย อะไหล่ และเครื่องจักรกลเกษตรให้เกษตรกร โดยคำนึงถึงความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และให้เกษตรกรมีต้นทุนที่เหมาะสมเพื่อแข่งขันด้านเกษตรกรรมได้ในระดับโลก
สร้างทรัพยากรบุคคล ที่มีคุณภาพ ผ่านสภาพการทำงานและสวัสดิการที่ดี โดยร่วมพัฒนาความรู้ ความสามารถของบุคลากรขององค์กร รวมถึงความรู้ลูกค้าเกษตรกร เพื่อความยั่งยืนด้านการเกษตรของไทย
พัฒนา ความก้าวหน้าของธุรกิจอย่างต่อเนื่องและมั่นคง เพื่อประโยชน์ของทุกภาคส่วนในองค์กร
สร้างสรรค์ และผลิต สินค้า อย่างมีคุณธรรม เพื่อประโยชน์สูงสุดของเกษตรกร, สิ่งแวดล้อม และ ชุมชน
Powered by MakeWebEasy.com