The work of roller rollers gathered together.

การทำงานของโรลเลอร์เกลียวรวบต้นอ้อยต้องหมุนกลับทิศทางได้ มีกลไกทำงานอิสระสามารถยกโรลเลอร์เกลียวดึงรวบต้นอ้อยข้างซ้ายและข้างขวาขึ้นลงได้

Powered by MakeWebEasy.com